3D IMAGE DENTISTRY

Denart is a 3D imagry centre

We can provide high definition, 3Dimensional, digital, clear, accurate & magnified information enabling us to perform implants & root canal treatment with greater success.  Benefits include;

  • Accurate meaurement of the quality & density of the bone
  • Pinpointing the most effective place & angle for the implant
  • Reduces treatment time
  • Minimises the cost of treatment
  • Enhances final results

 Denart’ta 3D volumetrik dental

İmplant ve  kanal tedavisini daha büyük başarı ile gerçekleştirebilmemizi için  yüksek çözünürlüklü, 3 boyutlu, dijital, net ve  doğru bilgiler sağlayabiliriz. Faydaları arasında;

  • Kemiğin kalitesi ve yoğunluğunun doğru bir şekilde ölçülmesi
  • İmplant için en etkili yeri ve açıyı belirlemek
  • Tedavi süresini azaltır
  • Tedavi maliyetini en aza indirir
  • İyi sonuçları geliştirir

The information contained in the site is to inform only & in no way does it  replace a consultation or a medical diagnosis by a qualified doctor.